The Son of the last of a long line of thinkers. (delascabezas) wrote,
The Son of the last of a long line of thinkers.
delascabezas

from ecclectica.cjb.net @ 2/20/2002 01:56:33 AM

Marken under Chronopia Šr underminerad av kloaker och andra tunnlar som grŠvts under hundratals Œr. En kvŠll nŠr rollpersonerna gŒr pŒ en šdslig gata trampar en av dem ned i ett gyttjehŒl i marken och fastnar. NŠr de andra fšrsšker hjŠlpa honom loss, rasar marken och alla ramlar ned i ett rum som hšrt till kŠllaren under ett sedan lŠnge fšrsvunnet torn. Insmorda med lera men annars oskadda, mŠrker de att rummet har en dšrr till ett annat rum. …ppnar de dšrren, kommer de in i en mŠrklig kammare som ger intryck av att ha stŒtt oršrd mycket lŠnge. Rummet Šr Œttakantigt och i dess centrum finns en stol av sten, uthuggen ur klippan. Framfšr stolen ligger resterna av ett bord och ett flertal besynnerliga fšremŒl. De ser ut som stora, fšrvridna ljusstakar av koppar och fšrgyllt silver. Enbart materialet Šr vŠrt ett par tusen silvermynt. Alltihop Šr šversŒllat med runor och tecken som ger intryck av att fšremŒlen har nŒgot med magi att gšra (KŠnna magi ger dock ingen fšrnimmelse av magisk utstrŒlning). DŠr ligger ocksŒ en fin anteckningsbok i skinnband, pŒ vars omslag det stŒr TIDSSTUDIER. SL bšr vŠcka spelarnas intresse fšr anteckningsboken, eftersom hela Šventyret hŠnger pŒ den. PŒpeka gŠrna att boken verkar vara fullklottrad med nŒgon sorts magisk kod, och kan tŠnkas vara en vŠrdefull magisk formelbok. Detta torde vara uppenbart redan vid en fšrsta inspektion. Den som klarar ett svŒrt fŠrdighetsslag fšr Finna Dolda Ting (slŒs dolt av SL) upptŠcker att ett par av metallfšremŒlen Šr mŠrkta med orden "Loc-Dawn". NŠr RP kommer upp till markytan igen mšts de av det lokala gatugŠnget, som (1) skrattar ut dem fšr att de Šr sŒ lortiga och (2) tvingar dem att lŠmna ifrŒn sig allt vŠrdefullt som de bŠr pŒ. ("Det hŠr Šr vŒrt omrŒde. Allt som hittas pŒ gatan hŠr tillhšr oss".) Eftersom det redan finns flera gatugŠng att vŠlja bland, beskriver vi inget sŠrskilt gŠng i det hŠr Šventyret. SL kan anvŠnda nŒgot av de gatugŠng som finns beskrivna i grundreglerna (sid 188-189). Se till att gatugŠnget bestŒr av sŒ mŒnga personer att RP inte gŠrna angriper dem. Gšr klart fšr spelarna att gatugŠnget Šr hŒrda typer, turligt nog Šr de bara intresserade av vŠrdesaker som hittats i gropen. Om inte rollpersonerna sjŠlvmant lŠmnar den ifrŒn sig Šr gŠnget inte intresserade av boken, eller fattar inte att den hšr till fynden. Skulle det bli strid, kommer FridsvŠktare i Šnnu stšrre antal Šn gatugŠnget och bryter upp brŒket. Resultatet bšr bli att RP mister allt de kŒnkade pŒ nŠr de kom upp ur rashŒlet, utom anteckningsboken. Det har viss betydelse att de pŒ nŒgot vis fŒr ha den kvar. Antingen i brŒket eller nŠr alla Šr pŒ vŠg frŒn platsen intrŠffar ytterligare en incident. En goblin kommer rusande ur en mšrk grŠnd, sliter Œt sig ett av de blanka fšremŒlen och fšrsvinner, fšrfšljd av ett par busar ur gatugŠnget. Goblinen rusar rakt fšrbi RP men de hinner inte fŒ tag pŒ den. Rollpersonernas lilla missšde sŠtter nu igŒng en rad andra hŠndelser som delvis ligger utanfšr deras kontroll. Boken de funnit har i sjŠlva verket tillhšrt Mauretius, en beršmd trollkarl som levde fšr flera hundra Œr sedan. Den innehŒller svŒrtydda anteckningar som kan leda RP till Mauretius hemliga verkstad. Fšr att lyckas ta sig dit och kanske lŠgga beslag pŒ Mauretius skatter mŒste RP tyda anteckningarna och hitta ingŒngen. Men inget sker obemŠrkt i Chronopia, och andra krafter Šr redan i ršrelse... MŠrkliga hŠndelser Om rollpersonerna vill lšsa mysteriet med den upphittade anteckningsboken, finns det flera saker de kommer att bli tvungna att gšra. Steg 1: Antingen fšrsšker de tyda boken sjŠlva (med Kunskap om magi), eller sŒ anlitar de en utomstŒende magiker fšr att gšra det. Detta ger dem information om bokens ursprung och innehŒll. Steg 2: Sedan mŒste de med stor sannolikhet besška Arkitekternas Gille fšr att fŒ tag pŒ de kartor som behšvs fšr att pricka in platsen fšr Mauretius verkstad. Steg 3: NŠr de rŠknat ut rŠtt plats mŒste de gŒ dit och grŠva fram ingŒngen. Steg 4: NŠr de kommit in i Mauretius kammare rŒkar de ut fšr magiska saker som fšrmodligen ingen vŠntat sig. VŠgen frŒn fyndet av anteckningsboken till Šventyrets slut kan alltsŒ tyckas enkel och logisk. Men RP kommer att rŒka ut fšr ett flertal hŠndelser som sŠtter kŠppar i hjulen fšr dem. HŠndelser som kan verka slumpartade, men som i sjŠlva verket har ett intimt samband med bokfyndet. Syftet med dessa hŠndelser Šr dels att tillfšra Šventyret mer action och spŠnning, dels att ge RP en kŠnsla av att de har startat nŒgot som blivit mycket stšrre Šn de kunde fšrutse. Till sist Šr alla pŒ jakt efter dem: goblinerna, gatugŠnget, ett magiskt gille, den BlŒ Trollkarlen och kanske till och med kejsaren. Om de ska klara sig mŒste de balansera pŒ en knivsegg. Beroende pŒ var RP bor och hur de gŒr till vŠga Šr det svŒrt att fšrutse exakt nŠr dessa hŠndelser bšr intrŠffa. SL bšr lŠgga dem pŒ minnet och placera in dem vid lŠmpliga tillfŠllen. 1.RP blir angripna av gobliner, alternativt ser andra bli angripna. Detta kan samma dag som bokfyndet, efter nŒgra timmar, eller nŠsta dag. Se "Exalterade gobliner" nedan. 2.RP fŒr hšra att nŒgra personer tydligen Šr eftersškta av dunkla makter i stadens undre vŠrld. Signalementet stŠmmer in pŒ dem sjŠlva. Om de inte maskerar sig pŒ nŒgot vis, finns det risk fšr att de kan bli igenkŠnda. Se "Eftersškta!" nedan. 3.Som en fšljd av "efterlysningen" kan RP rŒka ut fšr ett bakhŒll frŒn gatugŠnget, tas tillfŒnga och bli av med anteckningsboken. Alternativt, om de inte lŒter sig luras i bakhŒll, kan det bli inbrott i deras bostad. 4.En dag hŠnder nŒgot mŠrkligt ute i staden. Alla klocktornen bšrjar slŒ, men pŒ fel tid och i otakt. Det blir ett šronbedšvande, okontrollerat ringande. Klockorna visar olika tid, nŒgot som aldrig intrŠffat fšrr. NŒgon minut senare sker en vŠldig explosion uppe i evighetspalatset. Man kan se en stor byggnad dŠr uppe (men naturligtvis inte hela det enorma kejserliga palatset) rasa samman, och det klocktorn som stŒr nŠrmast berget rasar ocksŒ. Stor fšrvirring uppstŒr i staden, och hundratals soldater ur Svarta Gardet stršmmar ut pŒ gatorna fšr att upprŠtthŒlla ordningen. En stund senare ser man Œtskilliga tidsmager som ršr sig pŒ stadens gator, pŒ vŠg till de olika klocktornen. NŒgon fšrklaring ges dock inte, och en mŠngd rykten sprids. Ingen tycks veta vad det var som hŠnde. Efter tre-fyra timmar gŒr alla klockorna rŠtt igen, och kejserliga tjŠnare Šr i fŠrd med att Œteruppfšra det rasade klocktornet. (Den hŠr hŠndelsen har ingen direkt effekt pŒ rollpersonerna just nu, men SL bšr beskriva den noga eftersom RP kommer att fŒ uppleva den senare, pŒ nŠrmare hŒll!) 5.En natt fŒr RP ett magiskt skrŠmselmeddelande. Detta bšr ske efter att RP har konsulterat en utomstŒende magiker och/eller besškt Arkitekternas Gille. Se "VŒlnad" nedan. Exalterade gobliner NŠr gatugŠnget tog ifrŒn RP allt de fick med sig upp ur gropen, var en tjuvaktig goblin framme och norpade Œt sig ett av fšremŒlen. Olyckligtvis Šr fšremŒlet mŠrkt med orden Loc Dawn, vilket en ovanligt intelligent goblin lyckas tyda. Goblinerna tror fšrst att det Šr legendens magiska Loc Dawn de funnit, och ett tusental gobliner samlas fšr att bevittna undret. Med "Loc Dawn" i spetsen gŒr de dŠrpŒ raskt till anfall mot huset Degas torn, švertygade om att de Šr ošvervinnerliga och att hŠmndens timme Šr slagen. Chronopia ska nu rensas frŒn slšddret, och Œter bli goblinernas egen Šrorika stad! Snart ligger mer Šn 100 gobliner dšda pŒ gatan, tillsammans med en del alver. De šverlevande goblinerna inser sakta att nŒgot Šr fel och att fšremŒlet de funnit inte kan vara Loc Dawn. Detta leder till stor fšrvirring, och redan samma kvŠll stršmmar hundratals gobliner till platsen fšr raset dŠr fšremŒlet fšrst kom i deras Šgo, fšr att sška efter en fšrklaring. NŠr de inte finner nŒgot vid raset, minns goblinerna att gatugŠnget lade beslag pŒ en massa saker. De gŒr till angrepp mot gatugŠngets hšgkvarter. DŠr kommer det till ny strid och flera dšdas pŒ bŒda sidor. Men gatugŠnget har redan sŒlt alla fšremŒlen, sŒ goblinerna finner inget. Goblinen som stal fšremŒlet minns att det fanns nŒgra leriga personer pŒ platsen ocksŒ. DŠrfšr Šr nu alla gobliner i staden pŒ jakt efter personer med lera pŒ klŠderna (ingen av dem Šr tillrŠckligt smart fšr att tŠnka pŒ att RP kan ha bytt klŠder). Dussintals personer som har leriga klŠder blir angripna. Horder av gobliner sliter av dem alla Šgodelar och lŠmnar dem nakna pŒ gatan. Skulle rollpersonerna inte ha bytt klŠder eller gjort sig ordentligt rena efter episoden med raset, kommer de att rŒka ut fšr just detta. Ett 40-tal fanatiska gobliner šverfaller dem, och lyckas RP inte vŠrja sig fŒr de kanske gŒ hem med rumpan bar. (Det har alltsŒ viss betydelse att SL hŒller reda pŒ hur mŒnga plagg rollpersonerna Šger och om de gšr nŒgot Œt leran...) Om rollpersonerna har bytt klŠder eller lyckats tvŠtta sina plagg rena, blir de i stŠllet vittnen till hur ett par leriga grovarbetare rŒkar ut fšr goblinernas angrepp, mitt pŒ gatan i fullt dagsljus. Folk som bott i staden lŠnge sŠger att de aldrig sett goblinerna sŒ djŠrva. Goblinerna tror att Loc-Dawn fanns i det Œttakantiga rummet, men att den nu stulits (igen!) och kan Œterfinnas nŒgonstans i staden. …verallt slinker gobliner runt och sšker. Rollpersonerna bšr kunna lista ut att "leriga personer" och "Loc Dawn" har nŒgot att gšra med dem sjŠlva och deras fynd i gropen. Eftersškta! NŠr gatugŠnget slickat sina sŒr efter striden mot goblinerna, inser de att det mŒste ha funnits nŒgot bland de fšremŒl de tog frŒn rollpersonerna, som Šr av stort vŠrde fšr goblinerna. De tar kontakt med sina hŠlare och undersšker alla fšremŒl som de kan fŒ tag pŒ, men utan att hitta nŒgot. Slutsatsen blir att rollpersonerna mŒste ha haft nŒgot som gŠnget missade. Kanske kommer nŒgon ihŒg den lilla anteckningsboken. Hur som helst, gatugŠnget bestŠmmer sig fšr att leta reda pŒ rollpersonerna och ta fšremŒlet, vad det Šn Šr. Eftersom det hittades pŒ deras omrŒde tillhšr det dem! Budskapet sprids i stadens undre vŠrld att en belšning Šr utfŠst. Ett signalement som stŠmmer rŠtt vŠl in pŒ rollpersonerna gŒr frŒn den ene till den andre. Detta bšr RP fŒ reda pŒ, lŠmpligtvis nŠr de befinner sig pŒ nŒgot vŠrdshus fšr att Šta eller dricka. Vid ett bord intill dem sitter nŒgra skumma personer, och en av RP hšr vad de talar om. "TvŒ hundra klingande silvermynt, sŠger jag. Det Šr som har nŒgot otalt med de dŠr figurerna och Šr mycket angelŠgna att fŒ tag pŒ dem. Allt du behšver gšra Šr att tipsa mig om du ser dem. Fšlj efter dem och se var de bor nŒnstans, och kom sen till mig. Hur de ser ut? Jo, det Šr... . RP kan nu vara smarta nog att fšrsška Šndra sitt utseende pŒ nŒgot vis, och kolla att de inte Šr skuggade innan de gŒr till sin bostad. Ett annat sŠtt att undvika uppmŠrksamhet Šr att inte ršra sig ute pŒ stan som en grupp, utan gŒ tvŒ och tvŒ. Risken fšr upptŠckt Šr 50% varje timme som man befinner sig ute bland folk, om man inte vidtar lŠmpliga ŒtgŠrder. Om nŒgon har fŠrdigheten SkŒdespeleri kan denne hjŠlpa de andra att maskera sig. Detta minskar risken till 25% per timme. Blir RP igenkŠnda har de fortfarande chans att mŠrka att de Šr skuggade (UpptŠcka fara) och undvika att gatugŠnget fŒr reda pŒ var de bor. Skulle nŒgon kŠnna igen RP och lyckas rapportera det till gatugŠnget, kommer RP att bli skuggade av gŠngmedlemmar, och om gŠnget fŒr ett tillfŠlle kommer de att fšrsška lura RP i ett bakhŒll. Detta Šr en episod som SL kan ta med i Šventyret om det behšvs fšr att fŒ mer strider och spŠnning. HŠndelsen kan hoppas šver om man sŒ šnskar, men bšr drabba rollpersonerna om de inte gšr nŒgot fšr att undvika att bli igenkŠnda. BakhŒll GatugŠngets bakhŒll bestŒr i en enkel list. NŠr rollpersonerna Šr pŒ vŠg nŒgonstans och passerar en sidogata ser de tvŒ sluskar som hŒller pŒ att fšrsška vŒldta en ung kvinna. Hon skriker, de fšrsšker slita av henne klŠderna. Om RP ger sig in i grŠnden fšr att ingripa, visar det sig att vŒldtŠkten bara Šr teater - de tre personerna Šr alla med i gatugŠnget och sŒ snart RP kommer fram till dem mšts de av dragna vapen. Samtidigt omringas de av ett lŠmpligt antal andra gŠngmedlemmar som kommer ut ur en nŠrbelŠgen portgŒng. TŠnk pŒ att gatugŠnget inte Šr ute efter att dšda RP utan bara vill ha det vŠrdefulla som de fick med sig upp ur gropen. Om de lyckas hitta RP och locka dem i bakhŒll, kommer de att fšrsška klŒ upp dem och ta alla deras vŠrdesaker inklusive anteckningsboken, om den finns hos dem. Blir det strid anvŠnder gatugŠnget i fšrsta hand icke-dšdliga vapen sŒsom kastnŠt, piskor och klubbor. Det Šr tŠnkbart att RP vinner striden. I sŒ fall kommer gatugŠnget att fŒ sŒ pass stor respekt fšr RP att de inte gšr nŒgra fler fšrsšk att komma Œt dem. Men de kommer att bevaka RP hela tiden. Skulle gatugŠnget vinna striden bšrjar de med att sška igenom RPs klŠder. Eftersom inget av uppenbart vŠrde finns hos RP kommer gatugŠnget att slŠpa ivŠg dem till sin lokal och fšrhšra dem utfšrligt. Det Šr tydligt att gŠnget tror att RP fick med sig nŒgot vŠrdefullt, kanske magiskt, ur det underjordiska rummet. RP kan nu fšrsška fly frŒn gatugŠnget. Om inte, kommer de att hŒllas fŒngna dŠr i tvŒ dygn, varefter de slŠpps. Hade de anteckningsboken med sig nŠr de švermannades, kommer gatugŠnget att lŠgga beslag pŒ den, men de begriper inte innehŒllet och det kommer att ta tid fšr dem att skaffa fram en tolkning. RP har fšrstŒs mšjlighet att fšrsška stjŠla tillbaka den... Magikern Mauretius En av de mŠktigaste magiker som levat var den legendariske Mauretius. Han bodde i Chronopia men fšrsvann plštsligt fšr 400 Œr sedan. Idag minns man honom som en mŠktig och fruktad magiker, sŒ mŠktig att folk i hans omgivning trodde att han tŠnkte utmana kejsaren om makten i staden. Men sŒ fšrsvann han, och det antogs allmŠnt att kejsaren tagit kŒl pŒ honom. Men sanningen Šr en annan. Mauretius var oerhšrt kraftfull men ganska tankspridd och inget vidare pŒ att rŠkna. Han fšrsškte i hemlighet att lŠra sig tidsmagi, och planerade att tillverka en magisk stav med vars hjŠlp han kunde styra tidens flšden. Fšr att gšra det var han tvungen att befinna sig pŒ exakt rŠtt plats i fšrhŒllande till tidsstršmmarna. Det tog honom flera Œrs experimenterande pŒ olika stŠllen i staden innan han fann den rŠtta platsen, under Evighetspalatset. Han blev tvungen att grŠva ett underjordiskt rum dŠr fšr att slutfšra sitt arbete. Men nŠr han utlšste sin magi visade det sig att han begŒtt ett allvarligt misstag. Han fastnade i ett tidslŒs dŠr hans kropp Šr i stasis (tiden stŒr stilla). Han befinner sig alltsŒ fortfarande i den underjordiska grotta dŠr experimentet skedde. Fšr att bryta magin behšvs ett ingripande utifrŒn, nŒgot som rubbar tidsstršmmarna. Trots sin kroppsliga fŒngenskap har Mauretius fortfarande viss mšjlighet att anvŠnda magi. Fšr att komma loss ur sin omšjliga situation sŠnde han en jordelementar med ett meddelande till dvŠrgarna. Han tŠnkte sig att de, som ŠndŒ arbetar under jorden, skulle ha stšrst chans att hitta honom och bryta magin. Meddelandet var avsett att locka dvŠrgar till den plats dŠr Mauretius finns, och pŒ sŒ vis lšsa hans dilemma. Det innehšll ett lšfte om belšning i guld och silver samt upplysning om det magiska ord som man mŒste sŠga fšr att befria Mauretius. Men Œter gjorde Mauretius en felberŠkning, meddelandet hamnade hos goblinerna i stŠllet fšr dvŠrgarna. Goblinerna var fšr korkade fšr att fšrstŒ hela innebšrden i meddelandet, och misstolkade det. I tron att en gud hade lovat dem evig lycka och rikedom, stršmmade de till Chronopia i tusental. De uppsnappade ordet "Loc-Dawn", vilket egentligen Šr det magiska ord som bryter magin och befriar Mauretius. Boken PŒ fšrsŠttsbladet Šr boken mŠrkt "Jag tillhšr Mauretius. Hittelšn till den som Œterfšr mig till Šgaren. HŠmnd och dšd Œt den som stjŠl." Det mesta av innehŒllet Šr skrivet pŒ nŒgot hemlighetsfullt sprŒk. Varje RP med nŒgon erfarenhet av magi ser att det Šr magisk kod. Fšr att lŠsa boken kan RP ta hjŠlp av en utomstŒende trollkarl med sŠrskilda kunskaper om magiska koder. En sŒdan kan de hitta hos GaldermŠstarnas Orden eller nŒgot annat magiskt gille. Med sŒdan hjŠlp fŒr man veta allt i tabellen nedan, mot en avgift. Fšrsšker en magiskt kunnig rollperson sjŠlv tolka innehŒllet slŒr du ett fŠrdighetsslag fšr Kunskap om magi. Man fŒr veta allt i tabellen nedan som har hšgre nummer Šn resultatet. 19. Mauretius var en mŠktig magiker som levde i Chronopia fšr ungefŠr 400 Œr sedan. 18. Mauretius fšrsvann plštsligt och ofšrklarligt. Hans kropp har aldrig Œterfunnits, ej heller minsta rest av hans Šgodelar eller magiska bšcker. 17. Bokens fšrsta del beskriver olika experiment med tidsmagi. (Eftersom de enda tidsmagerna i Chronopia Šr kejsarens, finns det ingen magiker tillgŠnglig som kan tyda anteckningarna exakt.) 15. Boken skulle antagligen vara vŠrd en del pengar om man fšrsškte sŠlja den till kejsaren, men det Šr ocksŒ mycket riskabelt. (Kejsaren gillar inte att tidsmagi utšvas utanfšr hans kontroll, risken Šr att RP kan bli utsatta fšr ett obehagligt fšrhšr...) 14. Bokens andra del beskriver geografiska och magiska berŠkningar som identifierar sex platser i Chronopia. Alla berŠkningarna utom den allra sista Šr šverkorsade. 13. BerŠkningarna i bokens andra del syftar till att finna en plats dŠr tidsstršmmarna har ett bestŠmt mšnster. 12. NŒgra sidor i boken ser ut som en kassabok med kolumner fšr silver- och guldmynt. MŠngderna vŠxlar mellan 20.000 och 50.000. Eventuellt kan det vara en fšrteckning šver hur mycket Mauretius hade i sin kassa. 11. Den sista av de šverkorsade berŠkningarna beskriver exakt den plats dŠr rollpersonerna hittade boken. 9. De tidsmagiska anteckningarna Šr inte skrivna av en riktig tidsmager, utan antagligen av en elementarmagiker som fšrsškt lŠra sig tidsmagi pŒ egen hand. 8. Den allra sista berŠkningen (den enda som inte Šr šverkorsad) verkar beskriva en plats i Chronopia, nŒgonstans vid Tempelbackarna. 6. Platsen vid Tempelbackarna (i den sista berŠkningen) verkar ligga under markytan, nŒgonstans nedanfšr Evighetspalatset. Det talas om en port "rakt mot havet" och en likbent triangel med spetsar i nordvŠstra hšrnet av Swamuras tempel och sydvŠstra hšrnet av Planoigon-templet. 5. Ordet "Loc- Dawn" fšrekommer pŒ en sida. 4. Vid det fšrsta experimentet finns en anteckning om att "anvŠnda Gnomen fšr att grŠva tunnlar och rum i jorden". 3. Vid experiment nummer tvŒ finns en anteckning "Skšld mot kejsaren och hans snokande hejdukar". 2. Bokens fšrfattare verkar ha varit mycket tankspridd. En del kommentarer fšrefaller helt ovidkommande, t.ex. "Kokt Šgg med pepparsŒs, lšrdag klockan 2" eller "Bada valpen pŒ mŒndag". 1. Magin i boken verkar syfta till att framstŠlla en magisk stav av fšrgyllt silver, med vilkens hjŠlp man kan fŠrdas genom tiden och Šndra tidens hastighet i fšrhŒllande till sig sjŠlv. Den plats som nŠmns under punkterna 8 och 6 ovan Šr fšrstŒs intressant. Den som lyckas fŒ informationen i bŒda punkterna kan Šven tolka anvisningarna. De omtalar en liksidig triangel och anger hšrnen pŒ tvŒ tempel som tvŒ av triangelns spetsar. DŠremot beskrivs inte triangelns tredje udd. Se vidare "Platsen" nedan. RP kan sška kontakt med en utomstŒende trollkarl fšr att fŒ hjŠlp att tolka boken. Oavsett vilket magiskt gille de vŠnder sig till hamnar de hos Zarthon. Han Šr inte nŒgon sŠrskilt mŠktig magiker, men gammal och mycket lŠrd. Zarthon Trollkarlen Zarthon har sin verkstad i gillets hus, och rollpersonerna blir visade in till honom dŠr. Rummet Šr inrett pŒ typiskt trollkarlsvis, fullt av gamla bšcker, besynnerligt formade glaskŠrl och andra mŠrkliga fšremŒl. Vid en bŠnk stŒr Zarthon ifšrd ett blŒtt fšrklŠde och Šr strŠngt upptagen med att blanda nŒgon dekokt. NŠr RP kommer in ropar Zarthon Œt dem att vŠnta en stund och inte stšra honom. Det tar ca 10 minuter innan han Šr redo att tala med dem. Kostnaden fšr Zarthons tjŠnster beror pŒ hur RP behandlar honom. Zarthon Šr en gammaldags trollkarl som fšrvŠntar sig respekt och artighet frŒn unga spolingar. UtgŒ frŒn en normal kostnad pŒ 100 SM och justera ±50 SM beroende pŒ hur det hela utvecklar sig. €r RP riktigt otrevliga kan det hŠnda att Zarthon avfŠrdar dem med pŒstŒendet att boken Šr vŠrdelšs och bara innehŒller enkla besvŠrjelser som alla trollkarlar fŒr lŠra sig nŠr de Šr lŠrlingar. Skšter sig RP kan Zarthon ge dem alla de informationer som finns i beskrivningen av boken (se ovan), inklusive triangelns tvŒ angivna hšrn. Medan han tolkar boken gŒr det dock upp fšr honom att boken har nŒgot att gšra med Mauretius och dŠrfšr blir han snart lite frŒgvis. Han vill veta vilka RP Šr, varifrŒn de fŒtt boken, var de bor, vem de arbetar Œt, osv. Vidare kommer han att berŠtta om saken fšr sitt gille. NŠr de skiljs Œt varnar han RP: "Om jag vore ni skulle jag inte ršra mer i det hŠr. Mauretius var en farlig herre, och det sŠgs att kejsaren tog kŒl pŒ honom till sist. Fšrsšker ni rota i den historien kan det hŠnda att ni fŒr Svarta Gardet efter er, eller nŒgot vŠrre!" Det magiska gillet Gillets mŠstare inser genast vilka faror det skulle medfšra om nŒgon fick tag pŒ Mauretius magiska skatter. Han samlar sitt RŒd och man planlŠgger hur man ska skydda sig. Beslutet blir att man ska skrŠmma rollpersonerna att inte leta efter Mauretius grav. Det blir Zarthon som fŒr i uppdrag att ombesšrja detta. Han gšr det tillsammans med flera andra erfarna magiker. VŒlnad Natten efter att RP besškt Zarthon kommer han att fšrsška skrŠmma dem genom att sŠnda en magisk uppenbarelse till dem. Det gŒr till sŒ hŠr: De fyra magikerna har tagit reda pŒ var RP bor, och smyger sig dit pŒ natten. En av dem (mentalist) anvŠnder Syn (sid 128) fšr att kolla vad som hŠnder i RPs rum. Sedan teleporterar han de tre andra in i RPs sovrum (Teleportera, sid 129). Om RP hŒller vakt, fšrsšker de ta kontroll šver vakten (Kontrollera person, sid 129). Efter snabba fšrberedelser gšmmer sig magikerna i ett mšrkt hšrn och startar sin magiska show. NŒgon gŒng under natten vaknar rollpersonerna och kŠnner en intensiv kšld. Det Šr en Glacial (sid 125 i grundreglerna) som frammanats av gillesmagikerna. En blŒskimrande skepnad tonar fram och antar formen av en gammal man med glšdande blick, klŠdd i vid mantel. Den som fšrsšker resa sig upptŠcker att han Šr insnŠrjd i …rtrankor (sid 118). RP hšr inom sig en fruktansvŠrd ršst (Telepati, sid 129) som sŠger: "Ve den som skŠndar min grav. Ve den som sšker mina skatter. SvŒra lidanden ska drabba er om ni fortsŠtter." Skepnaden fšrsvinner i tomma intet. NŠr "showen" Šr slut lŠgger magikerna Mšrker (sid 121) och Tystnad (ej i grundreglerna), varefter de avlŠgsnar sig. Om de behšvs kan de fšrstŒs ocksŒ …ppna lŒs. Hela historien sker sŒ snabbt att RP antagligen inte hinner trassla sig loss ur šrtrankorna. PŒ morgonen efterŒt upptŠcker rollpersonerna att flera fšremŒl i rummet har Šndrat form (FšrŠndra, sid 119 och Permanens, finns ej i grundreglerna). En stol har fŒtt sitsen tŠckt av vassa spetsar. Mattan pŒ golvet visar ett enormt, stirrande šga omgivet av eldsflammor. Handfatet Šr fšrvandlat till ett grinande rovdjursgap, fullt av sylvassa tŠnder. VŠrdshusvŠrden Šr inte glad Œt vad som hŠnt med inredningen! BlŒ Trollkarlen Till rŒga pŒ allt finns en fšrrŠdare i GillesmŠstarens RŒd, som spionerar Œt den BlŒ Trollkarlen. Snart fŒr denne reda pŒ saken. Han kŠnner fšrstŒs till Mauretius, och anar att om man hittar hans grav eller arbetsrum, kan dŠr finnas magiska bšcker och fšremŒl. Han bedriver dŠrfšr ett eget spioneri mot rollpersonerna och bevakar dem. Till detta ŠndamŒl anvŠnder han sina trogna hantlangare Fratiger och Prattel. (HyrsvŠrd: sid 150 i grundreglerna) Hans plan Šr att lŒta RP gšra jobbet och hitta skatten, varefter han sjŠlv tŠnker lŠgga beslag pŒ den. RPs mŒl blir fšrstŒs att hitta den plats som nŠmns i anteckningsboken - den liksidiga triangelns tredje udd - och se vad som finns dŠr. Det normala Šr att gŒ till Arkitekternas Gille och be att fŒ titta pŒ gamla kartor šver Tempelbackarna. Varje RP som har nŒgon av fŠrdigheterna KulturkŠnnedom: Chronopia eller Administration eller Maktens Korridorer, vet att det Šr hos arkitekterna man hittar kartor šver staden. Om RP sjŠlva lyckats lŠsa boken, och fšrsšker hitta platsen utan att anlita Arkitekternas gille, fŒr de snart problem. De mŒste gŒ till Tempelbackarna, hitta byggnaderna och med hjŠlp av linor mŠta upp en liksidig triangel med 400 meters sida, vid vars tredje spets ingŒngen Šr belŠgen. Det Šr knappast lŠtt eftersom andra hus har byggts sedan Mauretius tid (de stŒr i vŠgen) och omgivningen blir nyfiken nŠr RP bšrjar springa omkring med lŒnga linor... En del ŒskŒdare vill ge goda rŒd, andra vill veta vad RP hŒller pŒ med, folk stŒr i vŠgen, nŒgon skŠr av linan och fšrsšker stjŠla den. Genom att gŒ till Arkitekternas Gille och berŠkna platsens belŠgenhet med hjŠlp av en bra karta, kan RP bespara sig ett par dagars arbete. Arkitekternas Gille Det Šr lŠtt att hitta till Arkitekternas Gille. Det ligger i ett vrŠkigt hus vid Murargatan, fasaden Šr imponerande med pelare och reliefer som fšrestŠller beršmda arkitekter och symboler fšr byggnadsverksamet - murslevar, passare, vinkelhakar, vattenpass och sŒnt. Innanfšr den stora porten sitter en vakt som visar RP till arkivet, tredje dšrren till hšger. Dšrren Šr lŒst, och man mŒste knacka pŒ. NŠstan genast šppnas den och en liten flintskallig man med tunga šgonlock tittar ut och undrar vad RP vill. Den lille mannen Šr šverarkivarien Vidar Rensko. NŠr rollpersonerna fšrklarar sitt Šrende slŠpper han in dem, men Šr noga med att ta alla i hand. Den RP som har hšgst UPP lŠgger mŠrke till att Vidar gšr nŒgot konstigt med fingrarna nŠr man skakar hand med honom, han klŠmmer tre gŒnger med pekfingret pŒ den andres handled. FrŒgar man honom om detta verkar han dock inte veta vad man menar. Om rollpersonen dŠremot gšr likadant tillbaka, ler Vidar vŠnskapligt och bugar sig. Inne i arkivet stŒr rader av bokhyllor med stora volymer och hoprullade kartor. Om den mŠrkliga handskakningen besvarades enligt ovan, Šr Vidar mycket tjŠnstvillig och tar genast fram de šnskade kartorna šver Tempelbackarna. Om inte, Šr han dŠremot avvisande och sŠger sig inte ha tid att springa omkring och leta efter kartor. SŠrskilt inte med tanke pŒ hur dŒligt betalt han har... Vinken om att mutor šnskas Šr ganska tydlig. Vidar sŠger inte sjŠlv nŒgon summa, men ger man honom 50 SM blir han fullt tillfreds. FŒr han mindre Šn 50 SM mŒste nŒgon lyckas med fŠrdigheten Muta fšr att han ska ta fram kartorna. €r RP alldeles fšr snŒla kšr Vidar ut dem. Att angripa Vidar Šr oklokt. Vid vŠggen sitter en lina som han kan dra i. Gšr han det fŠlls ett kraftigt galler ned mellan hans skrivbord och arkivet, och en klocka ringer. Husets vakter stršmmar till. Gallret kan inte šppnas inifrŒn det hŠr rummet, enda vŠgen ut Šr samma vŠg man kom in. Vidar Renfot Šr ocksŒ en utvŠg fšr SL om RP inte anvŠnder nŒgon utomstŒende magiker fšr att tolka boken. I sŒ fall Šr det Vidar som blir orsak till att det magiska gillet fŒr veta om saken. Vidar Šr nŠmligen medlem i ett hemligt sŠllskap som sysslar med vŠlgšrenhet och šmsesidigt beskydd. Ibland fšrsšker de ocksŒ pŒverka stadens politik pŒ hemliga sŠtt. De flesta av sŠllskapets medlemmar hšr hemma i byggnads- och fastighetsbranschen, men nŒgra Šr magiker. Vidar trŠffar en av dem samma kvŠll och berŠttar om RPs intresse fšr tempelbackarna och allt annat han lyckats dra ur dem. Det hemliga sŠllskapet (som kallar sig Den Fyrfaldiga Dygdens Bršder) har stora ekonomiska resurser, men dess existens Šr okŠnd fšr alla utomstŒende. Handskakningen Šr en av deras hemliga igenkŠnningssignaler. NŠr RP knackade pŒ dšrren (som hŒlls lŒst just fšr att man ska bli tvungen att knacka) rŒkade de av en hŠndelse anvŠnda DFDBs hemliga knackning, det var dŠrfšr Vidar pršvade med handskakningen. Om den besvarades blev Vidar nŠstan sŠker om att den svarande rollpersonen tillhšr nŒgon avdelning av DFDB. DFDB Šr inte sŠrskilt intresserade av magiska skatter, men desto mer av att skaffa fram pengar till vŠlgšrenhet. Vidar Renfot lŒtsas ta mutor, men inte fšr egen del utan till Bršdraskapets kassa. Med ytterst hemliga metoder ges anonyma bidrag frŒn denna kassa till Šnkor, faderlšsa och andra fattiga. Skulle Bršdraskapet fŒ mšjlighet att lŠgga beslag pŒ Mauretius skatter, kommer de att gšra det. Platsen I arkitekternas arkiv finns flera bra kartor i stor skala, och har man vŠl fŒtt klart fšr sig att det gŠller att rita en liksidig triangel frŒn hšrnen pŒ tvŒ tempel, Šr det sedan bara att lista ut Œt vilket hŒll triangeln ska ritas. Drar man den tredje spetsen ned mot havet, hamnar spetsen mitt pŒ en gata mellan tvŒ tempel. Drar man den upp mot Evighetspalatset hamnar den nŒgonstans pŒ den branta bergssidan, alldeles invid det šversta av de tempel som ligger dŠr. Det Šr den senare riktningen som Šr den rŠtta. Triangeln visar pŒ Mauretius kammare, som ligger under jorden ett tiotal meter inne i bergssidan. IngŒngen finns i en trŠdgŒrd vid ett tempel som tillhšr Ordo Lex Benefax, en religion vars anhŠngare Šr ganska fŒ men mycket hŠngivna. NŠr man fŒtt veta det Šr det inte bara att gŒ dit och grŠva. Ordo Lex Benefax OLB Šr en religion som lŠr att det finns en gudomlig ordning i vŠrlden, och att alla tŠnkande varelser Šr skyldiga att sška efter denna ordning och fšlja den. Endast den som lyckas fšlja den Gudomliga Lagen Šr rŠttfŠrdig, och vinner gudarnas gunst. Emellertid Šr den gudomliga ordningen inte tillgŠnglig fšr det normala fšrnuftet, utan meddelas frŒn gudarna endast genom deras profeter. Den Gudomliga Lagen finns nedtecknad i en tjock bok som fšrvaras inne i templet. DŠr finner man exakta fšreskrifter om allting som ršr livet: vilka klŠder man ska bŠra, vilken mat man fŒr Šta och vad man ska gšra i varje situation. Medlemmarnas liv Šr alltsŒ inrutat i varje detalj, och mŒnga av deras regler ter sig rŠtt obegripliga fšr utomstŒende. Oavsett om rollpersonerna tar kontakt med templet fšrst, eller smyger sig dit nŒgon kvŠll och bšrjar grŠva, kommer de att trŠffa den skriftlŠrde Aaraln (LŠrd man, sid 23 i grundreglerna). Denne har inte sjŠlv nŒgot intresse av underjordiska skatter; han Šgnar all sin tid Œt att studera den Gudomliga Lagen. Han har heller inget emot att RP mot en mindre gŒva till templet fŒr grŠva ett hŒl i ett hšrn av trŠdgŒrden. Men han krŠver att rollpersonerna ska fšlja alla fšreskrifter i Lagen sŒ lŠnge de Šr pŒ templets omrŒde, och han posterar ut tvŒ tempeltjŠnare som švervakar att ingen syndar. Bland bestŠmmelserna i Ordo Lex Benefax gudomliga lag finns t.ex. fšljande: 1.Tulpaner Šr heliga och fŒr inte plockas eller trampas pŒ. (TrŠdgŒrden Šr full av dem...) 2.Man mŒste tvŠtta hŠnderna innan man gšr nŒgonting nytt. Bšrjar man t.ex. grŠva efter att ha tittat pŒ en karta, krŠvs en handtvagning. Ska man titta pŒ kartan igen mŒste man fšrst tvŠtta hŠnderna, osv. (Templets fšrrŒd av handdukar Šr imponerande och tvŠttstugan Šr gigantisk!) 3.Alla klŠder mŒste vara av ull eller lŠder frŒn svin eller nšt, och alla huvudbonader Šr fšrbjudna. (PlŒtrustningar eller ringbrynjor fŒr dŠrfšr inte bŠras, fšrstŒs.) Mot en mindre avgift fŒr RP hyra lŠmpliga klŠder frŒn templet. 4.All kontakt med fšremŒl tillverkade av hŠsthud eller tagel Šr strŠngt fšrbjuden; hŠsten Šr ett heligt djur. LŠderfšremŒl inspekteras noga fšr att kolla att inget lŠder kommer frŒn hŠst.
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments